Clear all
ИП5 Как да използваме обучителния пакет LearnBox?
Файловете за теглене тук предоставят ориентири в случай, че се интересувате от учебните единици, създадени като Отворени образователни ресурси (OОР), при прилагането им на практика, при тяхното създаване, натрупания опит при разработването и тестването им или при разработване на вашите собствени ООР.
още
';
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.