Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Προκλήσεις στην εργασία με αλληλεπίδραση – κοινωνική αειφορία στη Νοσηλευτική και στην Υγειονομική Περίθαλψη

Η ενότητα ετοιμάστηκε από: Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Osnabrück
Είναι εξαιρετικά απαιτητικό να εργάζεστε με τα συναισθήματα και γύρω από τα συναισθήματα. Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τις δυνατότητές σας ώστε να αντεπεξέρχεσθε σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις στην καθημερινή σας επαγγελματική δράση. Ο τύπος ανοιχτής εκπαιδευτικής πηγής είναι ΙστοΕξερεύνηση.
Κατεβάστε

Περιγραφή της ενότητας

 

Τίτλος της ενότητας: Προκλήσεις και Αντιμετώπιση των Αλληλεπιδράσεων στην Εργασία – Κοινωνική Αειφορία στην Υγειονομική Περίθαλψη
Τομέας: Υγειονομική Περίθαλψη
Επάγγελμα: Επαγγελματίας Φροντίδας Υγείας και Ασθένειας,
Βοηθοί Υγειονομικής Περίθαλψης.
Επίπεδο EQF: Επίπεδο 4 και 5
Τύπος των πόρων της ενότητας: Ιστοεξερεύνηση για ομαδική εργασία, κατόπιν παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων στην ολομέλεια
Μορφή μέσων: Ιστοεξερευνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ιστοσυνδέσμων (υλικό σε κείμενο όπως PDF μελετών, αναφορών κ.τ.λ)
Αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστο/μέγιστο): 3-25
Περιγραφή: Πώς να παραμείνεις υγιής ενώ εργάζεσαι ως επαγγελματίας υγείας; Η εργασία που προϋποθέτει συναισθηματική εμπλοκή μπορεί να είναι πολύ απαιτητική. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν πώς να ενεργοποιήσουν τους πόρους τους ώστε να ανταπεξέλθουν σε επαγγελματική καθημερινότητα που είναι συναισθηματικά επιβαρυντική. Η σύνδεση με το θέμα της αειφορίας, ειδικότερα της κοινωνικής, έχει γίνει.
Λέξεις Κλειδιά: Τομέας Υγείας, Εργασία με αλληλεπίδραση (Συναισθηματική εμπλοκή), Απαιτήσεις, Επαγγελματική Εξουθένωση, Αντιμετώπιση του άγχους, Προσωπικοί Πόροι και Περιβαλλοντικοί Πόροι, Ευεξιογένεση.
Αιτιολόγηση σχετικά με το Πλαίσιο Αναφοράς (με τους όρους της ΕΑΑ): Αυτή η ενότητα, καταδεικνύει συναισθηματικά επιβαρυντικές καταστάσεις και περιγράφει πηγές για την πρόληψη της ψυχολογικής ασθένειας. Η εγκατάλειψη της εργασίας και η προκληθείσα κρίση στην υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη, κρίθηκε κατάλληλη για την ανάπτυξη των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΑ, που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Διαπραγματεύεται στόχους οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
Μεθοδολογική Προσέγγιση: Αυτή η μαθησιακή ενότητα αποτελείται από 3 μέρη:

 1. Κλασική διάλεξη (Εισαγωγή και Αυτό-προβληματισμός: περιλαμβάνεται φύλλο εργασίας):
  • (Κοινωνική) Αειφορία – Τι σχέση έχει η Υγειονομική Περίθαλψη με αυτό;
  • Εργασία ,ε αλληλεπίδραση – Συναισθηματική εμπλοκή
  • Η υγειονομική περίθαλψη νοσεί; – Μια ματιά στους αριθμούς
  • Στρες + Αντιμετώπιση – Το μοντέλο της συναλλακτικής διαδικασίας του στρες του Lazarus + Αντιμετώπιση επηρεασμένη από την άποψη της ψυχολογίας της εργασίας
   ➡ Πηγές – Τι σου δίνει δύναμη στην καθημερινή ρουτίνα; (Αναστοχασμός)
 2. Ιστοεξερεύνηση και Πίνακες Σεμιναρίων (Ομάδα Αναστοχασμού & «Διερευνητική Μάθηση»)
 3. Παρουσίαση και συζήτηση στην ολομέλεια
Χρονοδιάγραμμα:
 • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη τη μαθησιακή ενότητα Προκλήσεις και Αντιμετώπιση των Αλληλεπιδράσεων στην Εργασία με to σύνολο των στοιχείων της και χωρίς καθόλου προσαρμογές, θα χρειαστείς το λιγότερο 3 Συνεδρίες από 90 λεπτά η καθεμία: 2 συνεδρίες των 90 λεπτών στην τάξη συν μία ακόμα συνεδρία με διάρκεια το λιγότερο 90 λεπτά μεταξύ των άλλων δυο προκειμένου να εργαστείτε πάνω στην ιστοεξερεύνηση σε μικρές ομάδες.
 • Η ομαδική συνεδρία μπορεί να γίνει άσκηση για το σπίτι ή την τάξη. Εξετάστηκε ενδελεχώς κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να εργαστούν μια εβδομάδα πάνω στην συγκεκριμένη ιστοεξερέυνηση.

 

Μαθησιακοί Στόχοι αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Γνώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος:

 • Γνωρίζει μοντέλα που αποτυπώνουν τη διασύνδεση των εργασιακών καθηκόντων, ειδικά στις εργασίες που επιβάλλουν τη συναισθηματική εμπλοκή, και τις επιδράσεις του άγχους, ιδιαίτερα τις σωματικές εκφράσεις του
 • Είναι ενήμερος για το γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμο όταν οι επαγγελματίες υγείας υποφέρουν από ψυχική ασθένεια που επάγεται από την εργασία η αποσύρονται από το επάγγελμα ολοκληρωτικά (πράμα που συμβαίνει στην πραγματικότητα – σε ένα μέσο όρο – μετά από 6 χρόνια, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ακόμα λιγότερο. λέξη κλειδί: κρίση στον τομέα περίθαλψης).
 • Αντανακλά το γεγονός ότι οι προσωπικοί και περιβαλλοντικοί πόροι μπορούν γενικά να εφαρμοστούν για να αντιμετωπίσεις προκλήσεις προκειμένου να προλάβεις παράγοντες στρες/κινδύνου ή να ελαττώσεις τον αντίκτυπο.
 • Αντιλαμβάνεται τη διφορούμενη φύση της αλληλεπιδραστικής εργασίας για την ευεξία των νοσηλευτών: α)Κατανοώντας την έννοια: Τι είναι αλληλεπιδραστική εργασία; Πώς να την ταυτοποιήσεις; β) Κατανόηση του εαυτού: Χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, η δουλειά δε μπορεί να είναι ικανοποιητική. Αλλά αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πηγές, οι νοσηλευτές μπορεί να εργάζονται υπερβολικά και να εξουθενώνονται. Παρακαλώ σημειώστε: Τα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης είναι υψηλά όταν η άποψη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι εντελώς παραμελημένη (Βλέπε ακόμα: Διατηρώντας την επαγγελματική απόσταση), επομένως ο σκοπός θα πρέπει να είναι να βρεθεί κάποιο είδος ισορροπίας σε προσωπικό επίπεδο).

 

Δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος

 • Προσαρμόζει την ιδέα και τις αρχές της ΑΑ σε σκέψεις σχετικά με το γενικό όπως επίσης και την επαγγελματική του αυτό-εικόνα προκειμένου να αναπτύξει μια βιώσιμη απασχολησιμότητα
 • Ενσωματώνει τομεακές και κοινωνικές υποδομές στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα.
 • Αναγνωρίζει συγκρούσεις συμφερόντων όταν αξιολογεί διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανατρέχει στους ειδικούς προσωπικούς και περιβαλλοντικούς πόρους στη δική του/της κατάσταση, που μπορεί να εφαρμοστεί για να αντιμετωπίσει προκλήσεις, να αποτρέψει την εμφάνιση των παραγόντων άγχους. κινδύνου ή να ελαττώσει τον αντίκτυπο.

 

Ικανότητες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος

 • Εργάζεται προς την εξεύρεση λύσεων που διατηρούν τα οφέλη όλων των ατόμων ή των ομάδων που έχουν εμπλακεί(π.χ. φροντιστές και αποδέκτες φροντίδας),όταν παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων.
 • Αναζητά βοήθεια, π.χ. απευθύνεται στην ανωτέρα διοίκηση όταν η δική του δικαιοδοσία φτάνει στα όρια. Αυτό μπορεί να μετρήσει για τα στελέχη όσον αφορά το ανεκτό προσωπικό όριο στην καθημερινή επαγγελματική ρουτίνα όπως επίσης και για τα όρια της προσωπικής σφαίρας επιρροής με την έννοια της λήψης αποφάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων αποφάσεων ή συγκρούσεων.
 • Ακολουθεί μια συμπεριφορά αποφόρτισης με το να είναι σε θέση (και να έχει την άδεια) να έχει πρόσβαση σε προσωπικούς και περιβαλλοντικούς πόρους μέσα στο περιβάλλον του χώρου εργασίας, ειδικά σε αγχωτικές συνθήκες.

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2
Κατεβάστε 3

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.