Секция 1 Обучителни единици GreenSkills4VET

Устойчива логистика за квалификация по професия Спедитор (въвеждащ модул)

Автор: BFI-OÖ
Тази учебна единица повишава осведомеността на обучаемите относно проблемните екологични аспекти в логистиката и им дава възможност да бъдат активни за екологично устойчиво развитие. Отворения образователен ресурс ООР се състои от брошури и други материали в pdf формат с много връзки към допълнителни материали и видеоклипове.
Изтегли

Учебни цели по отношение на Европейската квалификационна рамка

 

Знания
Научава за концепцията за устойчиво развитие / устойчиво развитие
Научава за определението за устойчива логистика
Научава повече за ИКТ и новите технологии
Научава повече за сътрудничеството

Умения
Разбира структурата на устойчивата логистична концепция
Разбира как да се намали негативното въздействие на транспорта върху околната среда

Компетентности
Използва сътрудничество във всекидневния живот (работа в мрежа)

Изтегли

Секция 2: Методологически и дидактични допълнителни материали

За всяка учебна единица са създадени допълнителни индивидуални методологични и дидактически допълнителни материали, например кратко описание в таблична форма на всяка учебна единица, обяснения за педагогическите предпоставки и цели на обучението, както и резултати от обучението по отношение на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако сте заинтересовани, можете да изтеглите още по-подробна информация за учебната единица, по-специално професионалния сценарий, както и практическия опит в създаването и тестването на звеното от партньора по проекта.
Изтегли 1
Изтегли 2

Секция 3: GreenSkills4VET Наръчник за ООР

Основната цел на това ръководство е да даде възможност на учителите и обучителите, както и на студентите/обучаемите, да използват нови методи за преподаване и учене. Той също така информира за новите приложения за авторски права в отворените образователни ресурси (ООР).
Изтегли

Секция 4: Препоръки за оценяване на уменията и резултатите от учене

Как да оценим компетентностите, които са насочени към тази учебна единица? Практическата информация за учители и обучители показва нашите препоръки за оценка на резултатите от обучението чрез обучителния пакет GreenSkills4VET LearnBox и се отнася до ECVET (Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Изтегли

Секция 5 Ограничения при преводите на ООР

OОР (Отворените образователни ресурси) предоставят възможност свободно да споделяте и възпроизвеждате учебни материали, съобразени с конкретните ви изисквания, без да се ограничавате по отношение на риска от нарушаване на авторски права. Когато се стремите да преведете OОР на чужди езици, има други ограничения, които трябва да се имат предвид.
Изтегли
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.