Секция 1 Обучителни единици GreenSkills4VET

Предизвикателства и справяне с взаимодействието при работа – социална устойчивост в грижите и здравеопазването

Учебната единица е разработена от : Университет за приложни науки в Оснабрюк
Работата върху и с емоциите може да бъде много взискателна. Научете как да активирате ресурсите си, за да се справите с емоционално обременяващите ситуации в професионалната си работа. Типът ресурс на тази учебна единица под формата на OОР е WebQuest.
Изтегли

Описание на единицата

 

заглавие: Предизвикателства и справяне с взаимодействието при работа – социална устойчивост в здравеопазването
сектор: Здравни грижи
професия: За специалисти по здравеопазване и грижи при злополуки, също така и асистенти по здравни грижи.
Ниво от ЕКР: ЕКР 4и5
Тип ресурс: WebQuest за групова работа, с последващо представяне на резултатите пред класа
Медиен формат: WebQuest включващ уеб линкове (текстови материали, като PDF изследвания, доклади и т.н.)
Брой участници (мин/макс): 3-25
описание: Как да запазя здравето си като медицински специалист? Работата върху и с емоциите може да бъде много взискателна. Студентите могат да се научат как да активират ресурсите си, за да се справят с емоционално натоварващите ситуации в професионалната работа. Свързва се с темата за устойчивостта, особено социалната устойчивост.
Ключови думи Здравеопазване, Работа във взаимодействие (Работа с и с емоции), Потребности, Изгаряне, Справяне със стреса, Лични ресурси и Екологични ресурси, Salutogenesis
Съответствие с референтната рамка GreenSkills4VET (по отношение на ОУР): Тази единица, която идентифицира емоционално обременяващите ситуации и включва ресурси за превенция на психични заболявания, напускането на работа и така предизвиканата криза в здравните грижи в Европа, се счита за подходяща за разработването на целите по отношение на устойчивото развитие, следвайки модела на ЕКР. Тя работи за целите на икономическата и социална устойчивост.
Методически подход: Това учебно звено се състои от 3 части:

 1. Класическа лекция (въведение и саморефлексия: работен лист със задачи):
  • (Социална) Устойчивост – Какво общо има здравната грижа?
  • Работа във взаимодействие – работа върху и с емоции
  • „болно“ здравеопазване? – поглед върху цифрите
  • Стрес + справяне- Транзакционен модел на стреса на Лазар + справяне, подобрен от гледна точка на психологията на труда
   ➡ Ресурси – Какво ви дава сила в ежедневието? (рефлексия)
 2. Webquest и подготовка на флипчарт (групово размишление и ” обучение чрез питане”)
 3. Представяне и дискусия в клас
Timespan in total:
 • Ако искате да използвате цялата учебна единица „Предизвикателства и справяне с работата“ с всички компоненти и без никакви корекции, ще ви трябват поне 3 сесии от по 90 минути: 2 сесии от по 90 минути в клас плюс сесия от най-малко 90 минути между тях за работа в webquest в малки групи.
 • Груповата сесия може да бъде домашна работа или да се проведе и в клас, разбира се. Обучаемите, с които тествахме тази единица с обратна връзка, споделиха, че лесно биха могли да работят с WebQuest по този начин и за една седмица.

 

Учебни цели по отношение на Европейската квалификационна рамка

 

Знания

След завършването на тази учебна единица, обучаемият:

 • Познава модели, показващи взаимосвързаността на работните изисквания, особено работата, свързана с емоции, и свързаните с стреса ефекти, особено психически стрес ефекти.
 • съзнава факта, че не е устойчив, когато здравните специалисти страдат от психични заболявания, причинени от работа, или отпадат изцяло от професията (което всъщност е – средно – след 6 години в някои европейски страни, включително Германия , дори по-малко. Ключова дума: кризата в здравните грижи).
 • Отразява факта, че по принцип могат да се използват лични и екологични ресурси за справяне с предизвикателствата за предотвратяване на стресови / рискови фактори или за намаляване на въздействието им.
 • Разбира двойнствеността на работата във взаимодействие за благосъстоянието на медицинските специалисти: а) Разбиране на концепцията: Какво представлява взаимодействието? Как да го идентифицираме? б) Разбиране на себе си: Без емоции, работата не може да бъде задоволителна, би била неконтролируема. Но ако няма налични ресурси, медицинските специалистимогат да преуморят и „прегорят“. Моля, имайте предвид, че процентите на бърнаут са високи, когато аспектите на взаимодействието с хора са напълно пренебрегнати (вижте също: Съхраняване на професионалната дистанция), така че целта трябва да бъде да се намери някакъв баланс поотделно.)

 

Умения

След завършването на тази учебна единица, обучаемият ще може да:

 • Адаптира идеята и принципите на УР към съображенията, отнасящи се до общото и професионалното самоосъзнаване, за да се развие устойчиво ориентирана работоспособност.
 • Интегрира специфични за сектора и социални елементи в професионални съображения относно личния капацитет за действие.
 • Идентифицира целевите конфликти и развива различни стратегии за решения.
 • Отразява специфичните лични и екологични ресурси в неговото / нейното положение, които могат да бъдат приложени, за да се справят с предизвикателствата, да се предотврати появата на стресови / рискови фактори или да се намали въздействието им.

 

Компетентности

След завършването на тази учебна единица, обучаемият ще може да:

 • Работи за решения в полза на всички лица или групи от ангажирани хора (напр. Доставчици на грижи и пациенти), когато се появят конфликти.
 • Търси помощ, т.е. адресира ръководството, когато се достигне до ограничения на собствения капацитет. Това може да значи напрежение по отношение на поносимата лична граница в ежедневната работа, както и за ограниченията на личната сфера на влияние по отношение на вземането на решения за решаване на установени проблеми или конфликти.
 • Извършва разтоварващи дейности, като е в състояние (и има правомощия) да има достъп до лични и екологични ресурси в работната среда, особено в стресови ситуации.

Секция 2: Методологически и дидактични допълнителни материали

За всяка учебна единица са създадени допълнителни индивидуални методологични и дидактически допълнителни материали, например кратко описание в таблична форма на всяка учебна единица, обяснения за педагогическите предпоставки и цели на обучението, както и резултати от обучението по отношение на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако сте заинтересовани, можете да изтеглите още по-подробна информация за учебната единица, по-специално професионалния сценарий, както и практическия опит в създаването и тестването на звеното от партньора по проекта.
Изтегли 1
Изтегли 2
Изтегли 3

Секция 3: GreenSkills4VET Наръчник за ООР

Основната цел на това ръководство е да даде възможност на учителите и обучителите, както и на студентите/обучаемите, да използват нови методи за преподаване и учене. Той също така информира за новите приложения за авторски права в отворените образователни ресурси (ООР).
Изтегли

Секция 4: Препоръки за оценяване на уменията и резултатите от учене

Как да оценим компетентностите, които са насочени към тази учебна единица? Практическата информация за учители и обучители показва нашите препоръки за оценка на резултатите от обучението чрез обучителния пакет GreenSkills4VET LearnBox и се отнася до ECVET (Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Изтегли

Секция 5 Ограничения при преводите на ООР

OОР (Отворените образователни ресурси) предоставят възможност свободно да споделяте и възпроизвеждате учебни материали, съобразени с конкретните ви изисквания, без да се ограничавате по отношение на риска от нарушаване на авторски права. Когато се стремите да преведете OОР на чужди езици, има други ограничения, които трябва да се имат предвид.
Изтегли
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.