Секция 1 Обучителни единици GreenSkills4VET

Структура и организация на Здравните грижи- дейности за устойчиво развитие

Учебната единица е разработена от Сдружение „Колеж за работническо обучение“ – WETCO
Учебната единица има за цел да разбере как ежедневните дейности по здравни грижи на здравния асистент са свързани с въпросите на устойчивото развитие. Целта е също така да се даде пълен обзор на организационната структура на здравните грижи и ролята и мястото на асистента в тази структура. Типът ресурс на тази учебна единица (Модул) под формата на ООР е WebQuest.
Изтегли

Цели на обучението и дидактически сценарий на базата на стандартите на обучителната единица

Това звено обхваща следните знания, умения и компетенции, посочени в разработването на учебната единица в IO2:

Знания:

  • Познаване на различни видове институции за здравеопазване и на тяхната област на работа, структура и функциониране в съответствие с целите и задачите на устойчивото развитие
  • Познава най-важните / основни вътрешни и външни правила на здравната институция / организация, свързана със УР
  • Познаване на примери за график и работен график с цел осигуряване на икономическа и екологична ефективност на работата
  • Разпознават и съобщават основни хигиенни правила, правила за движение и действие и правила за хранене, управление на отпадъците и т.н.
  • Познаване на различни методи за санитарно лечение, за да се осигури здравословна среда както за пациентите, така и за работещия персонал

Умения:

  • Прилага основните хигиенни норми и норми за управление на отпадъците
  • Прилагане и строго спазване на правилата за здраве и безопасност

Компетентност / и:

  • Изпълнява съзнателно норми, критерии и стандарти на здравната работа по отношение на икономическото, социалното и екологичното равновесие

Специфично учебно предназначение на ООР:

  • да придобият знания за правата и задълженията на здравния асистент в трудовите процеси, знания за структурата и организацията на работата в здравеопазването и устойчивото развитие.
Модул

Секция 2: Методологически и дидактични допълнителни материали

За всяка учебна единица са създадени допълнителни индивидуални методологични и дидактически допълнителни материали, например кратко описание в таблична форма на всяка учебна единица, обяснения за педагогическите предпоставки и цели на обучението, както и резултати от обучението по отношение на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако сте заинтересовани, можете да изтеглите още по-подробна информация за учебната единица, по-специално професионалния сценарий, както и практическия опит в създаването и тестването на звеното от партньора по проекта.
Изтегли 1
Изтегли 2

Секция 3: GreenSkills4VET Наръчник за ООР

Основната цел на това ръководство е да даде възможност на учителите и обучителите, както и на студентите/обучаемите, да използват нови методи за преподаване и учене. Той също така информира за новите приложения за авторски права в отворените образователни ресурси (ООР).
Изтегли

Секция 4: Препоръки за оценяване на уменията и резултатите от учене

Как да оценим компетентностите, които са насочени към тази учебна единица? Практическата информация за учители и обучители показва нашите препоръки за оценка на резултатите от обучението чрез обучителния пакет GreenSkills4VET LearnBox и се отнася до ECVET (Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Изтегли

Секция 5 Ограничения при преводите на ООР

OОР (Отворените образователни ресурси) предоставят възможност свободно да споделяте и възпроизвеждате учебни материали, съобразени с конкретните ви изисквания, без да се ограничавате по отношение на риска от нарушаване на авторски права. Когато се стремите да преведете OОР на чужди езици, има други ограничения, които трябва да се имат предвид.
Изтегли
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.